Додељена средства

Изградња недостајуће саобраћајнице у јужној индустријској зони у Новом Милошеву.

Општина Нови Бечеј
Датум доделе средстава

23. фебруара 2017.

Корисник средстава

Општина Нови Бечеј

Област

Саобраћајна инфраструктура