Додељена средства

Ојачање 1,7 километара коловозног застора улица Народног фронта, ЈНА и Јожефа Атиле у Фекетићу.

Општина Мали Иђош
Датум доделе средстава

23. фебруара 2017.

Корисник средстава

Општина Мали Иђош

Област

Саобраћајна инфраструктура