Износ додељених средстава

Изградња спортског центра у Кули представља изградњу спортског комплекса са базенима и пратећим спортским и угоститељским садржајима, који ће допринети  како повећању спортско-рекреативних садржаја за грађане, тако и за развој туризма. Пројектом је планирано да се градња изведе у три фазе, а прва фаза пројекта обухвата око 33.472 м2 површине.

Општина Кула
Датум доделе средстава

30. јануара 2018.

Корисник средстава

Општина Кула

Област

Локални и економски развој