Додељена средства

Постављање 58 стубова са ЛЕД светиљкама дуж 1950 метара саобраћајница у радној зони блок бб у Кули, биће обезбеђено сигурније одвијање саобраћаја унутар радне зоне, те тиме обезбеђени и бољи услови за пословање у радној зони, што ће допринети даљем привредном развоју општине.

Општина Кула
Датум доделе средстава

3. новембра 2016.

Корисник средстава

Општина Кула

Област

Локални и економски развој