Додељена средства

Пројекат обухвата изградњу 15,5 км канализационе мреже у Црвенки и 8,5 км канализационе мреже у Кули што ће омогући повезивање ових насељених места на централно постројење за третман отпадних вода које је изграђено у Врбасу.

Општина Кула
Датум доделе средстава

23. фебруара 2017.

Корисник средстава

Општина Кула

Област

Водоснабдевање и заштита животне средине