Додељена средства

Изградња 1747 м кишне канализације у индустријској зони блок 11б што ће унапредити ниво пословања у Ковину.

Општина Ковин
Датум доделе средстава

3. новембра 2016.

Корисник средстава

Општина Ковин

Област

Водоснабдевање и заштита животне средине