Додељена средства

Трећа фаза радова на изградњи фабрике воде подразумева изградњу и опремање филтер станице, завршне електротехничке радове и изградњу приступне саобраћајнице, дужине 312 метара. Реализацијом пројекта биће завршена фабрика воде, капацитета 1600 м3, која ће свакодневно снабдевати квалитетном водом за пиће становнике Ковачице.

Општина Ковачица
Датум доделе средстава

23. фебруара 2017.

Корисник средстава

Општина Ковачица

Област

Водоснабдевање и заштита животне средине