Iznos dodeljenih sredstava

Adaptacija ambulante u MZ Male Pijace podrazumeva termoizolaciju objekta, rešavanje problema grejanja na bazi obnovljivih izvora energije (geotermalno podno grejanje), ulaznog dela, funkcionalnnu promenu prostorije kartoteke i sanitarnog čvora, kao i obezbeđivanje parkinga za bicikle. Sa boljim uslovima rada u ambulanti, biće povećana i bezbednost zaposlenih i pacijenata, ali i njihova efikasnost u radu.

Opština Kanjiža
Datum dodele sredstava

22. avgusta 2017.

Korisnik sredstava

Opština Kanjiža

Oblast

Energetska efikasnost