Износ додељених средстава

Адаптација амбуланте у МЗ Мале Пијаце подразумева термоизолацију објекта, решавање проблема грејања на бази обновљивих извора енергије (геотермално подно грејање), улазног дела, функционалнну промену просторије картотеке и санитарног чвора, као и обезбеђивање паркинга за бицикле. Са бољим условима рада у амбуланти, биће повећана и безбедност запослених и пацијената, али и њихова ефикасност у раду.

Општина Кањижа
Датум доделе средстава

22. августа 2017.

Корисник средстава

Општина Кањижа

Област

Енергетска ефикасност