Dodeljena sredstva

Opremanje zone čiste industrije obuhvatiće asfaltiranje kolovoza u dužini od 200 m, izgradnju vodovodne mreže u dužini od 188 m, fekalne i atmosferske kanalizacije u dužini od 175 m što će doprineti privrednom razvoju u opštini Kanjiža.

Opština Kanjiža
Datum dodele sredstava

23. februara 2017.

Korisnik sredstava

Opština Kanjiža

Oblast

Lokalni i ekonomski razvoj