Додељена средства

Опремање зоне чисте индустрије обухватиће асфалтирање коловоза у дужини од 200 м, изградњу водоводне мреже у дужини од 188 м, фекалне и атмосферске канализације у дужини од 175 м што ће допринети привредном развоју у општини Кањижа.

Општина Кањижа
Датум доделе средстава

23. фебруара 2017.

Корисник средстава

Општина Кањижа

Област

Локални и економски развој