Додељена средства

Реконструкција и адаптација објекта Дома културе у Малим Пијацама подразумева поправку кровне конструкције, завршетак фасадне термоизолације и унутрашње термоизолације, што ће допринети побољшању енергетске ефикасности објекта.

Општина Кањижа
Датум доделе средстава

23. фебруара 2017.

Корисник средстава

Општина Кањижа

Област

Културно, верско и национално наслеђе