Dodeljena sredstva

Druga faza radova na rekonstrukciji i adaptaciji prizemnog dela rodne kuće Borislava Mihajlovića Mihiza u Irigu obuhvata završetak grubih građevinskih radova na statičkoj sanaciji konstruktivnih elemenata objekta i krovne konstrukcije.

Opština Irig
Datum dodele sredstava

3. novembra 2016.

Korisnik sredstava

Opština Irig

Oblast

Kulturno, versko i nacionalno nasleđe