Додељена средства

Друга фаза радова на реконструкцији и адаптацији приземног дела родне куће Борислава Михајловића Михиза у Иригу обухвата завршетак грубих грађевинских радова на статичкој санацији конструктивних елемената објекта и кровне конструкције.

Општина Ириг
Датум доделе средстава

3. новембра 2016.

Корисник средстава

Општина Ириг

Област

Културно, верско и национално наслеђе