Додељена средства

Санација, одводњавање и постављање саобраћајне сигнализације локалног пута на Фрушкој гори, који води до хотела „Норцев“ и део је државног пута Iб реда.

Општина Ириг
Датум доделе средстава

3. новембра 2016.

Корисник средстава

Општина Ириг

Област

Саобраћајна инфраструктура