Додељена средства

Пројекат подразумева наставак радова на изградњи бициклистичко-пешачке стазе на путу од Ирига до манастира Хопово. Реализацијом овог пројекта биће изграђено 1,19 км стазе, која ће допринети развоју туризма, али и већој безбедности у саобраћају.

Општина Ириг
Датум доделе средстава

23. фебруара 2017.

Корисник средстава

Општина Ириг

Област

Локални и економски развој