Dodeljena sredstva

Sanacijom krova biće zamenjen azbestni materijal sa novim krovnim pokrivačem od čelično termoizolovanog panela i na taj način zaštititi objekat od daljeg propadanja, ali i umanjiti rizik po zdravnje dece i zaposlenih, te samim tim doprineti kvalitetu boravka u vrtiću „Dečja radost“ u Irigu.

Opština Irig
Datum dodele sredstava

23. februara 2017.

Korisnik sredstava

Opština Irig

Oblast

Obrazovanje, učenički i studentski standard