Додељена средства

Санацијом крова биће замењен азбестни материјал са новим кровним покривачем од челично термоизолованог панела и на тај начин заштитити објекат од даљег пропадања, али и умањити ризик по здравње деце и запослених, те самим тим допринети квалитету боравка у вртићу „Дечја радост“ у Иригу.

Општина Ириг
Датум доделе средстава

23. фебруара 2017.

Корисник средстава

Општина Ириг

Област

Образовање, ученички и студентски стандард