Износ додељених средстава

Наставак реконструкције Гребенског пута на Фрушкој гори, обухватиће деоницу од хотела „Норцев“ до раскрснице на Банстолу, у укупној дужини од 9.500 метара. Реконструкција дела Гребенског пута повезаће државни пут од Београда ка Новом Саду, те осим повећања нивоа безбедности саобраћаја, омогућити бољу повезаност сремских општина, бољи приступ излетиштима и манастирима на Фрушкој гори.

Општина Инђија
Датум доделе средстава

28. септембра 2017.

Корисник средстава

Општина Инђија

Област

Саобраћајна инфраструктура