Додељена средства

Пројекат обухвата изградњу саобраћајница у индустријској зони на деоници Ц2 у дужини од 1.162 метара и изградња фекалне канализације на деоници Ц3 и једним делом на деоници Ц2 у дужини од 1.117 метара.

Општина Инђија
Датум доделе средстава

23. фебруара 2017.

Корисник средстава

Општина Инђија

Област

Локални и економски развој