Додељена средства

Реконструкцијом зубне амбуланте у Чоки предвиђена је адаптација таванског простора, где ће да буду смештене заједничка служба, сала за састанке, санитарни чвор и чајна кухиња. Поред адаптације простора, предвиђена је и енергетска санација објекта, као и изградња приступне рампе за особе са инвалидитетом.

Општина Чока
Датум доделе средстава

23. фебруара 2017.

Корисник средстава

Општина Чока

Област

Здравствена и социјална заштита