Износ додељених средстава

Пројектом је предвиђена прва фаза адаптације електроенергетске инфраструктуре, која ће обухватити замену јавне расвете на приступном путу и у окружењи манастира Беочин. Унапређењем инфраструктуре која доприноси побољшању енергетске ефикасности, рационалније ће се користити електрична енергија, али и обезбедити безбеднији приступ манастиру, те обезбедити квалитетнији услови за одвијање саобраћаја у овом делу општине.

Општина Беочин
Датум доделе средстава

30. јануара 2018.

Корисник средстава

Општина Беочин

Област

Енергетска ефикасност