Додељена средства

Санацијом и адаптацијом спортских терена у јавном парку биће урађено комплетно пресвлачење новим слојем асфалта на теренима. На терену за кошарку биће замењена тартан подлога, трибине саниране,  а пројектом је обухваћено и сређивање заштитне ограде, замена клупа за резервне играче и сређивање канала за одвод атмосферских вода.

Општина Беочин
Датум доделе средстава

23. фебруара 2017.

Корисник средстава

Општина Беочин

Област

Развој спорта