Dodeljena sredstva

Energetska sanacija objekta „Bubamara“ u Beočinu obuhvatiće sanaciju krova objekta, te na taj način rečiti problem prokišnjavanja i deci pružiti bolje uslove boravka.

Opština Beočin
Datum dodele sredstava

23. februara 2017.

Korisnik sredstava

Opština Beočin

Oblast

Obrazovanje, učenički i studentski standard