Додељена средства

Енергетска санација објекта „Бубамара“ у Беочину обухватиће санацију крова објекта, те на тај начин речити проблем прокишњавања и деци пружити боље услове боравка.

Општина Беочин
Датум доделе средстава

23. фебруара 2017.

Корисник средстава

Општина Беочин

Област

Образовање, ученички и студентски стандард