Износ додељених средстава

Постављањем енергетски ефикасних светиљки на стубовима јавне расвете у индустријској зони у Белој Цркви, завршава се раније започето инфраструктурно опремање индустријске зоне, те се тиме обезбеђују бољи услови за пословање предузећа у индустријској зони, као и за привлачење нових инвеститора.

Општина Бела Црква
Датум доделе средстава

30. јануара 2018.

Корисник средстава

Општина Бела Црква

Област

Енергетска ефикасност