Износ додељених средстава

Трећа фаза радова обухвата изградњу 700 м саобраћајница, 193 паркинг места (16 паркинг места биће намењено лицима са посебним потребама), чиме ће да буде заокружен пројекат изградње коловоза саобраћајне инфраструктуре у индустријској зони.

Општина Бела Црква
Датум доделе средстава

23. фебруара 2017.

Корисник средстава

Општина Бела Црква

Област

Локални и економски развој