Додељена средства

Друга фаза радова обухвата изградњу 132 м саобраћајница, пешачке стазе и 24 паркинг места (2 места намењена су лицима са посебним потребама).

Општина Бела Црква
Датум доделе средстава

3. новембра 2016.

Корисник средстава

Општина Бела Црква

Област

Локални и економски развој