Износ додељених средстава

Раскрсница улица Милоша Црњанског, Жилински Ендреа, Золтана Чуке и Доситејеве укупне је дужине 297 метара. Прилаз раскрсници је оптерећен, а због недостатка одговарајуће саобраћајне сигнализације, угрожена је и безбедност свих учесника у саобраћају. Реконструкција раскрснице предвиђа изградњу кружне раскрснице, што ће омогућити већу проточност саобраћаја и повећати ниво сигурности одвијања саобраћаја.

Општина Бечеј
Датум доделе средстава

28. септембра 2017.

Корисник средстава

Општина Бечеј

Област

Саобраћајна инфраструктура