Износ додељених средстава

Санација равног крова објекта Установе за спортску и културну активност омладине Бечеј обухватиће санацију хидроизолације, олука и оштећених бетонских зидова. чиме ће се спречити даље прокишњавање и урушавање објекта. Санација крова омогућиће боље услове за рекреативно и професионално бављење спортом у Бечеју.

Општина Бечеј
Датум доделе средстава

30. јануара 2018.

Корисник средстава

Општина Бечеј

Област

Развој спорта