Додељена средства

Реконструкција Доситејеве улице у Бечеју која се налази у самом центру и у којој је више важних јавних објеката – две школе, трговински објекат и пошта.

Општина Бечеј
Датум доделе средстава

23. фебруара 2017.

Корисник средстава

Општина Бечеј

Област

Саобраћајна инфраструктура