Износ додељених средстава

Енергетска адаптација ОШ „Јан Чајак“ у Бачком Петровцу подразумева замену прозора, који ће допринети повећању енергетске ефикасности објекта, као и смањењу потрошње енергије за око 30%. Постављањем нових прозора, температура у учионицама биће уједначена, у складу са прописима, те ће боравак у школи ученицима и наставницима бити пријатнији, без обзира на временске прилике.

Општина Бачки Петровац
Датум доделе средстава

22. августа 2017.

Корисник средстава

Општина Бачки Петровац

Област

Енергетска ефикасност