Додељена средства

Адаптација амбуланте подразумева извођење радова који ће допринети побољшању енергетске ефикасности објекта, а обухватиће замену спољне столарије и термоизолацију таванског простора

Општина Бачки Петровац
Датум доделе средстава

23. фебруара 2017.

Корисник средстава

Општина Бачки Петровац

Област

Здравствена и социјална заштита