Додељена средства

Изградњом саобраћајнице “С5” , дужине 418 метар, биће изграђена саобраћајница до две фирме које послују у у индустријској зони у Бачком Петровцу, те омогућен прилаз до пет парцела намењених потенцијалним инвеститорима.

Општина Бачки Петровац
Датум доделе средстава

23. фебруара 2017.

Корисник средстава

Општина Бачки Петровац

Област

Локални и економски развој