Износ додељених средстава

Доградња постојећег објекта, у коме је смештен вртић „Вчиелка“ у Кулпину, обухвата изградњу још једне учионице у којој ће да буде смештено јаслено одељење за 18 деце, као и доградњу неопходне фискултурне сале са пратећим садржајима, доградњу адекватних санитарних просторија, посебан улаз за кухињу и котларница. Реализацијом пројекта биће повећан капацитет, али и квалитет предшколског образовања у Кулпину.

Општина Бачки Петровац
Датум доделе средстава

30. јануара 2018.

Корисник средстава

Општина Бачки Петровац

Област

Образовање, ученички и студентски стандард