Износ додељених средстава

Санацијом коловоза у улицама Новосадска, 14. ВУСБ и делу улице Коларева, биће завршени радови на појачаном одржавању државног пута IIа реда број 111 у Бачком Петровцу. Радови ће обухватити измештања аутобуских стајалишта, сређивање ивичњака, реконструкцију раскрснице са Сладковичевом, као и постављање хоризонталне и вертикалне сигнализације

Општина Бачки Петровац
Датум доделе средстава

30. јануара 2018.

Корисник средстава

Општина Бачки Петровац

Област

Саобраћајна инфраструктура