Износ додељених средстава

Изградњом саобраћајнице у бачкотополској индустријској зони биће заокружен пројекат инфраструктурног опремања започетог 2017. године. Након изградње водоводне и канализационе мреже, изградњом саобраћајнице, осам парцела у бачкотополској индустријској зони биће у потпуности опремљено и спремно  за продају новим инвеститорима.

Општина Бачка Топола
Датум доделе средстава

30. јануара 2018.

Корисник средстава

Општина Бачка Топола

Област

Локални и економски развој