Dodeljena sredstva

Kompletna izolacija spoljnih zidova, izolacija međuspratne konstrukcije prema tavanu, kao i zamena spoljne stolarije, doprineće potpunoj energetskoj sanaciji Doma zdravlja “Dr Janoš Hadži”. Realizacijom projekta, računi za grejanje biće smanjeni, kao i emisija štetnih gasova, ali rekonstrukcijom objekta obezbediće se bolji uslovi za rad i pružanje zdravstvenih usluga.

Opština Bačka Topola
Datum dodele sredstava

23. februara 2017.

Korisnik sredstava

Opština Bačka Topola

Oblast

Zdravstvena i socijalna zaštita