Додељена средства

Комплетна изолација спољних зидова, изолација међуспратне конструкције према тавану, као и замена спољне столарије, допринеће потпуној енергетској санацији Дома здравља “Др Јанош Хаџи”. Реализацијом пројекта, рачуни за грејање биће смањени, као и емисија штетних гасова, али реконструкцијом објекта обезбедиће се бољи услови за рад и пружање здравствених услуга.

Општина Бачка Топола
Датум доделе средстава

23. фебруара 2017.

Корисник средстава

Општина Бачка Топола

Област

Здравствена и социјална заштита