Додељена средства

Изградња и реконструкција водоводне мреже, обухватиће радове на 7.450 м градске водоводне мреже, који ће допринети да око 3000 грађана буде снабдевено довољном количином исправне воде за пиће.

Општина Бачка Топола
Датум доделе средстава

23. фебруара 2017.

Корисник средстава

Општина Бачка Топола

Област

Водоснабдевање и заштита животне средине