Додељена средства

Фаза I изградње базена подразумева извођење радова које је неопходно извести да би изграђен базен био пуштен у функцију, а односе се на привођење намени подтрибинског простора, трибина, водовода и канализације, као и електроинсталација.

Општина Бачка Паланка
Датум доделе средстава

23. фебруара 2017.

Корисник средстава

Општина Бачка Паланка

Област

Локални и економски развој