Износ додељених средстава

Заменом фасадне столарије у ОШ „Алекса Шантић“ у Вајској у значајној мери биће повећана енергетска ефикасност, те смањени трошкови грејања за око 20%. Унапређена енергетска ефикасност објекта школе из разреда Г у разред Е, омогућиће боље услове за боравак и рад наставника и ученика школе.

Општина Бач
Датум доделе средстава

22. августа 2017.

Корисник средстава

Општина Бач

Област

Енергетска ефикасност