Додељена средства

У оквиру хладњаче за воће и поврће у индустријској зони у Бачу биће изграђен санитарно-пословни објекат, као и интерна саобраћајница укупне дужине 69 м.

Општина Бач
Датум доделе средстава

23. фебруара 2017.

Корисник средстава

Општина Бач

Област

Локални и економски развој