Додељена средства

Доградња објекта ПУ „Колибри“ поразумева изградњу додатних 413 м2 вртића, у коме ће да буду смештене јаслице, те канцеларије са зборницом за запослене

Општина Бач
Датум доделе средстава

23. фебруара 2017.

Корисник средстава

Општина Бач

Област

Образовање, ученички и студентски стандард