Износ додељених средстава

Реконструкција дела локалног пута Л-3 обухвата реконструкцију  око 5 км пута који се протеже од државног пута 2а реда број 112 до насеља Плавна. Поправком саобраћајнице биће успостављен безбеднији и дугорочно одржив и стабилнији саобраћај на територији општине Бач, али и боља повезаност са другим општинама што доприноси даљем локално економском развоју насеља.

Општина Бач
Датум доделе средстава

30. јануара 2018.

Корисник средстава

Општина Бач

Област

Саобраћајна инфраструктура