Додељена средства

Реконструкцијoм и проширењем атмосферске канализације слива “Дунавац”, постављањем 1,2 км цеви и 15 шахтова у улицама Средња, Никола Тесла, у улици према блоку 112 и улици Душка Трифуновића, биће повећан капацитет постојеће атмосферске канализације у овом делу Апатина.

Општина Апатин
Датум доделе средстава

23. фебруара 2017.

Корисник средстава

Општина Апатин

Област

Водоснабдевање и заштита животне средине