Iznos dodeljenih sredstava

Sanacija ulične rasvete u opštini Alibunar obuhvatiće zamenu zastarelih živinih sijalica na 768 mesta na teritoriji deset naseljenih mesta, i to Alibunara, Banatskog Karlovca, Nikolinaca, Lokve, Janošika, Seleuša, Ilandže, Dobrice i Novog Kozjaka. Postavljanjem nove ulične rasvete biće smanjena potrošnja električne energije za rad javne rasvete, te smanjeni troškovi održavanja.

Opština Alibunar
Datum dodele sredstava

22. avgusta 2017.

Korisnik sredstava

Opština Alibunar

Oblast

Energetska efikasnost