Износ додељених средстава

Санација уличне расвете у општини Алибунар обухватиће замену застарелих живиних сијалица на 768 места на територији десет насељених места, и то Алибунара, Банатског Карловца, Николинаца, Локве, Јаношика, Селеуша, Иланџе, Добрице и Новог Козјака. Постављањем нове уличне расвете биће смањена потрошња електричне енергије за рад јавне расвете, те смањени трошкови одржавања.

Општина Алибунар
Датум доделе средстава

22. августа 2017.

Корисник средстава

Општина Алибунар

Област

Енергетска ефикасност