Додељена средства

Трећа етапа изградње канализационе мреже са изградњом и опремањем црпних станица и пумпи у насељима Бачко Добро Поље, Змајево и Равно село, подразумева изградњу око 2.4 км канализационе мреже. Новоизграђена мрежа ће потисним цевоводима бити прикључена на канализациони систем „Јужни крак“ и повезана са централним постројењем за пречишћавање отпадних вода

Општина Врбас
Датум доделе средстава

3. новембра 2016.

Корисник средстава

Општина Врбас

Област

Водоснабдевање и заштита животне средине