Iznos dodeljenih sredstava

Izgradnja lokalnog puta Opovo-Debeljača, započeta je još 2011. godine, ali do danas nije završena. U međuvremenu je izrađena nova projektno-tehnička dokumentacija, koja predviđa faznost u izradnji puta. Realizacija ovog projekta predviđa izgradnju 2,25 km puta. Izgradnja puta između Opova i Debeljače doprineće boljoj povezanosti opština Opovo i Kovačica, ali i omogućiti lakše privlačenje potencijalnih investitora jer je na ovoj deonici puta i novoformirana industrijska zona.

Opovo
Datum dodele sredstava

29. avgusta 2017.

Korisnik sredstava

Opovo

Oblast

Saobraćajna infrastruktura